Email Facebook Twitter Google LinkedIn
28augustus 2017

Publicatie 'Digitale Leesclub'

vzw Link in de Kabel en de Bib Leuven brachten literatuur en de digitale leefwereld van jongeren samen in het project 'Digitale Leesclub'. E-readers en digitale tools lieten jongeren verhalen en leesplezier (her)ontdekken. Het voorbije schooljaar gingen ze in de Bib op een creatieve en digitale manier met verhalen aan de slag. De aanpak, tips en ervaringen van de Digitale Leesclub zijn nu gebundeld in een online publicatie.

 

De online publicatie ‘Digitale Leesclub’ dient ter inspiratie voor het opzetten van leesprojecten bij jongeren en bevat onder meer tips over interessante digitale tools en leesbevordering bij groepen. Zo blijkt het zeer effectief om op regelmatige basis samen te komen met een vaste begeleider en anderstalige jongeren e-boeken op maat aan te bieden. Omdat e-readers, tablets en computers zeer dicht aansluiten bij hun leefwereld, zijn ze geboeid om hiermee te werken en wordt hun interesse voor de verhalen aangewakkerd.

 

De Digitale Leesclub zorgde bij de jongeren voor een positieve impact op het imago van literatuur en lezen.

De Digitale Leesclubs vonden plaats in de bibliotheek, voor veel deelnemende jongeren nog een plek met een hoge drempel. De digitale activiteiten, het gebruik van e-readers en het ontdekken van de Bib als multimediale omgeving hadden een positieve impact en de deelnemers geven aan dat de Bib voor hen een leuke plek geworden is waar ze zeker vaker zullen binnenspringen.

 

In totaal namen vijftig Leuvense jongeren tussen 10 en 16 jaar deel aan de ‘Digitale Leesclub’. Zij kregen gedurende drie maanden een e-reader in bruikleen. Er werden vijf groepen gevormd op basis van leesniveau en praktische overwegingen. Drie groepen hiervan waren anderstalige nieuwkomers uit Okan-klassen van het Heilig Hart Kessel-Lo, een groep werd samengesteld vanuit kinderwerking Fabota en de vijfde groep was een gemengde groep met zowel jongeren vanuit kinderwerking De Kettekeet als vrije inschrijvingen.

 

Op tweewekelijkse basis kwam elke groep samen voor een digitale activiteit vertrekkende van een verhaal op de e-reader. Via creatieve en digitale methodieken werden deze verhalen tot leven gebracht, vertaald naar hun eigen leefwereld en geïnterpreteerd door middel van filmpjes, raps op een zelfgemaakte beat, online quizzen,… Thuis werden de e-boeken enthousiast uitgelezen.

 

Het concept ‘Digitale Leesclub’ stimuleert duidelijk om te proeven van nieuwe boeken en helpt om de drempel naar de literatuur, de bibliotheek en lezen aanzienlijk te verlagen. Met de publicatie ‘Digitale Leesclub’ hopen we ook andere organisaties aan te sporen om met gelijkaardige leestrajecten jongeren aan het lezen krijgen. 

 

Het project Digitale Leesclub werd mogelijk gemaakt met de steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

 

Hieronder kan je de publicatie downloaden:

http://www.lidk.be/_pdf/Publicatie_Digitale_Leesclub_2017.pdf
 
top