top of page

BINNENSTE-
BUITEN!

Samen vrije tijd overbruggen

unnamed.jpg

In juli 2022 is het project ‘Binnenstebuiten!’ van start gegaan! Dit is een samenwerking met Ave Regina vzw en Gemeente Bierbeek gesteund door de Vlaamse overheid. In Ave Regina verblijven kinderen en jongeren tussen de leeftijd van 3 en 21 jaar met een licht verstandelijke beperking en/of GES. Wat willen we bereiken? We willen het recht op vrije tijd voor kinderen en jongeren versterken in de jeugdhulp. We zullen ons inzetten om een brug te slaan tussen jeugdwerk en jeugdhulp. 

Hoe gaan we dit doen? Link in de Kabel vzw zal in de eerste fase van het project met de kinderen en jongeren van Ave Regina tweewekelijks leuke en digitale woensdagnamiddag activiteiten houden. De kinderen en jongeren bepalen welke activiteiten er gegeven worden! Ze geven aan wat ze interessant vinden en LidK werkt de activiteiten hier rond uit. In de tweede fase van het project worden kinderen en jongeren uit de Gemeente Bierbeek uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten. In de derde en laatste fase van het project gaan we met de kinderen en jongeren buiten de muren van Ave Regina treden en samen met de Gemeente Bierbeek buurtactiviteiten opzetten. Hier kan iedereen van Ave Regina en de gemeente Bierbeek aan deelnemen! 

 

We willen met project verwezenlijken dat de vrijetijdswerkingen van Ave Regina en de gemeente Bierbeek dichterbij elkaar gaan staan en dat er inclusiever gewerkt kan worden. We doelen op het vergroten van de kennis binnen gemeente Bierbeek over het werken met de doelgroep van Ave Regina en de methodieken van Link in de Kabel. 

 

Verder willen we werken aan de inclusiviteit door ook de kinderen meer handvatten te geven om in de maatschappij te navigeren, buiten het veilige nest van Ave Regina. Concreet willen we kinderen en jongeren van Ave Regina een plaats geven in de vrijetijdswerking van Bierbeek, maar ook buurtkinderen en jongeren een plaats geven binnen de werking van Ave Regina. We willen muren doorbreken en meer toegankelijkheid creëren tussen de gemeente Bierbeek en Ave Regina met de hulp van Link in de Kabel. Via deze samenwerking hopen we ook de kinderen en jongeren mediawijs te maken en hun online weerbaarheid versterken!

Vlaanderen_verbeelding werkt.png
Bierbeek_logo.webp
adem-monogram-groen.png
bottom of page