IMG_7659.JPG

COVID-19

Ondanks de Coronacrisis vinden wij het cruciaal zowel online als offline met jongeren aan de slag te gaan!

 

Om alles zo veilig mogelijk te laten gebeuren, hier een overzicht van de maatregelen die we nemen tijdens iedere offline activiteit:

GROEPEN IN VLAANDEREN

  • Idealiter vindt de activiteit buiten plaats, zoniet worden er voldoende grote lokalen met verluchting voorzien.

  • Er is begeleiding aanwezig vanuit je organisatie.  

  • Mondmaskers zijn niet langer nodig.

  • Er nemen maximum 15 deelnemers deel. Alle deelnemers moeten zich fysiek goed voelen. Is er toch iemand ziek? Dan moet deze persoon thuis blijven, alsook iedereen die recent ermee in contact is gekomen.

GROEPEN IN BRUSSEL

  • De afstandsregels kunnen gevolgd worden (Idealiter vindt de activiteit buiten plaats, zoniet worden er voldoende grote lokalen met verluchting voorzien).

  • Er is begeleiding aanwezig vanuit je organisatie.  

  • Zowel de begeleiding als de deelnemers dragen een mondmasker indien de activiteit binnen doorgaat. In open lucht kan het masker af, behalve wanneer er geen afstand kan gehouden worden. Maskers zijn nodig vanaf 13 jaar.

  • Er nemen maximum 15 deelnemers deel. Alle deelnemers moeten zich fysiek goed voelen. Is er toch iemand ziek? Dan moet deze persoon thuis blijven, alsook iedereen die recent ermee in contact is gekomen.

  • Wij brengen steeds een flesje ontsmettingsgel mee en reinigen ons digitaal materiaal voor en na de activiteiten. Van de jongeren wordt ook verwacht dat ze hun handen reinigen voor ze in contact komen met ons materiaal. 

  • Je houdt een registratiedocument bij met alle aanwezigen. Moest er een besmetting voorvallen, weten we wie er aanwezig was. 

Voor volwassenen (bijvoorbeeld coach-the-coach) gelden de standaard coronamaatregelen.

Gaat het om een activiteit op school? Dan volgen we de geldende schoolmaatregelen.

Na een aanvraag bekijken we samen of we aan deze veiligheidsvoorschriften kunnen voldoen. Moest dit een probleem vormen, stellen we graag een alternatieve activiteit voor!