top of page

DOCX

Borgloonse jongeren maken hun eigen documentaire

Image by KAL VISUALS

Met Docx bieden we jongeren tussen 12 en 18 jaar in Borgloon de mogelijkheid om zelfstandig en door samenwerking met elkaar een professionele documentaire te creëren en tentoon te stellen over een thema waar zij zelf een verhaal over willen brengen.

 

Vertrekkend vanuit een geloof in een inclusieve educatieve setting zetten we in op een inclusieve groep jongeren met extra aandacht voor het betrekken van jongeren die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden. De jongeren onderzoeken zelf welk thema ze boeiend vinden en maken hier hun eigen documentairefilm van; op die manier sluiten we aan bij de leefwereld van de jongeren. Om hun leefwereld te verbreden, bieden we hen een context - professionele apparatuur, professionele begeleiding en andere gemotiveerde jongeren - waarbinnen zij een professionele documentaire kunnen maken en hun creativiteit op een positieve manier kunnen tonen tijdens een feestelijke filmpremière in de kapel van Borgloon.

 

Met dit project versterken we de jongeren zowel in persoonlijke vaardigheden zoals zelfontwikkeling, veerkracht, empathie, creativiteit en de vaardigheid om samen te werken, als in digitale vaardigheden zoals het gebruik van digitale toestellen, de creatie van digitale inhoud en digital storytelling. Daarnaast zetten we met dit project de veerkracht, positiviteit en creativiteit van jongeren in de verf, en versterken we het maatschappelijk draagvlak voor digitalisering.

Docx wordt vanaf september 2023 gerealiseerd in Borgloon, met de steun van de campagne van JEZ!.

 

bottom of page