top of page

BELEIDSPARTICIPATIE -EN BEÏNVLOEDING

Als jeugdwerkorganisatie en e-inclusieactor neemt Link in de Kabel ook actief deel aan overlegorganen die op lokaal en bovenlokaal niveau beleid maken en/of beïnvloeden:

 

JWO Leuven

‘JWO Leuven’ is het Leuvense Jeugd- en Welzijnsoverleg. Diverse organisaties die met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren werken overleggen samen om de krachten te bundelen, visies op elkaar af te stemmen en beleidssignalen te formuleren. Ook organiseert het JWO verschillende activiteiten zoals voor de dag van de Kinderrechten, de Buitenspeeldag,...

 

Edison

Edison is het STE(A)M-partnerschap van Vlaams-Brabant. Edison werd opgericht door UCLL Hogeschool, KU Leuven, Stad Leuven, Brightlab en Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en bundelt meer dan 15 partners die kinderen en jongeren spelenderwijs laten kennismaken met STE(A)M, zowel tijdens vrijetijdsactiviteiten als tijdens de schooluren.

 

Taskforce e-inclusie

De Taskforce e-inclusie verzamelt mensen en organisaties die de digitaal kwetsbaren in onze samenleving willen ondersteunen. De Taskforce e-inclusie is een samenwerkingsverband van lokale besturen, publieke instellingen en middenveldorganisaties, die werken aan kwetsbare groepen digitaal insluiten. Het doel is informatieverspreiding, overleg en signalisatie van noden tussen verschillende bevoegdheden en niveaus. Enkel op die manier kunnen acties elkaar versterken en complementair werken. Zo moeten ook beleidsmakers op de hoogte zijn van de noden op het terrein en ook omgekeerd: de terreinactoren moeten op de hoogte zijn van de genomen beleidsbeslissingen.​ Link in de Kabel participeert actief aan deze Taskforce en vertegenwoordigt er de stem van kinderen en jongeren en kwetsbare doelgroepen.

bottom of page