top of page

SHIFT

Het project

In maart 2023 opende Shift in de Schouwburg van Leuven: een uniek jeugdhuis dat focust op creatief werken met digitale media. Jongeren zijn welkom op woensdag en vrijdag in het Shiftlab, een inspirerende en speelse omgeving, om vrijblijvend te experimenteren met Artificial Intelligence, 3D-printers, Virtual Reality, digitaal tekenen, gaming en nog veel meer. Geen workshops, maar een vast aanbod en vrije in- en uitloop.

 

In Leuven startten we met succes het eerste Shiftlab op in samenwerking met 30CC, met dank aan een projectsubsidie van het Vlaamse Departement Cultuur, Jeugd en Media voor experimenteel jeugdwerk. In het najaar richtten we een tweede Shiftlab op in het Brigittijnenklooster van Borgloon, dit keer in samenwerking met Leerecosysteem Klooz en met middelen van het European Social Fund. Shift Borgloon is iedere woensdag geopend.

 

We werken actief aan een inclusieve groep binnen Shift, via toeleidingsactiviteiten voor groepen en schoolbezoeken toegespitst op een kwetsbare doelgroep. Daarnaast trachten we jongeren laagdrempelig toe te leiden naar cultuur: zo nodigen we mediakunstenaars in samenwerking met 30CC, bezoeken we culturele evenementen die een link met het digitale hebben, maken we 3D-scans van het monumentale kloostergebouw in Borgloon,…

 

Shift wordt opengehouden door vaste gezichten: Lore en Florian in Leuven - Joshe, Harika en Eline in Borgloon. Zo bouwen we aan vertrouwensbanden met de Shift-jongeren. Samen met de jongeren werken we aan allerlei toonmomenten, zoals een Shiftmagazine, een installatie met projecties in de Schouwburg, enzovoort.

Onze rol

Link in de Kabel is initiatiefnemer en trekker van het Shift-project. 30CC en Klooz vervullen als partners een inhoudelijke en faciliterende rol: ze voorzien ruimtes voor de Shiftlabs, denken mee na over strategieën om lokale jongeren te bereiken en bieden laagdrempelige mogelijkheden om de jongeren die we bereiken toe te leiden naar cultuur.

 

Onze activiteiten

De Shiftjongeren realiseerden een eigen magazine, vol zelfgemaakte kunstwerken. Daarnaast organiseerden we diverse andere toonmomenten.

 

We werkten ook aan een vervolg voor Shift eens dit eerste subsidiejaar af zouden lopen, zowel in Borgloon als in Leuven. In Leuven vonden we deze dankzij een succesvolle aanvraag voor een Bovenlokaal Cultuurproject. Dit laat ons toe om de komende drie jaar Shift alvast verder open te houden, alsook om een gloednieuwe Shift-pop-up te organiseren die vier verschillende Cultuurhuizen in Oost-Brabant zal aandoen in 2025 & 2026. Tenslotte bevat deze subsidie ook middelen om een eigen methodiek uit te werken en vast te leggen in een publicatie, plus om een Shiftinspiratiedag voor professionals te organiseren in 2026.

 

Voor Borgloon zijn we dankzij een vervolgsubsidie vanuit ESF voor Klooz zeker van een verder leven voor Shift, en dit tot en met 2026.

 

Onze impact

In 2023 opende Shift Leuven 67 keer zijn deuren, goed voor een totaal van 618 individuele bezoeken en 2481 deelnemersuren. We zien ook duidelijk dat het hier een inclusieve groep betreft, waarbij we van ruwweg 50% van de jongeren weten dat ze zich in een kwetsbare situatie bevinden.

 

Shift Borgloon opende op 18 maart en trekt sindsdien stapsgewijs meer en meer jongeren, goed voor een totaal van 42 jongeren gedurende de laatste maanden van het jaar en 147 deelnemersuren.

Shift-1.JPG
bottom of page