top of page

MISSIE EN STRATEGIE 2023

Link in de Kabel bouwt aan sociale inclusie door kinderen, jongeren en hun context digitaal vaardig en weerbaar te maken, met een sterke focus op doelgroepen in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

Qua doelgroep ligt onze focus nog steeds op het bereiken van kinderen en jongeren. We bereiken hen zowel in de vrije tijd als op school:

 

  • Om kinderen en jongeren in de vrije tijd te bereiken, werken we nauw samen met andere organisaties, in het bijzonder met organisaties die zich richten op kinderen en jongeren in een kwetsbare situatie: buurtwerkingen, organisaties in de jeugdhulp en jeugdwelzijnswerk. Daarnaast richtten we in maart 2023 in Leuven ons eerste Shiftlab op: een digitaal en creatief jeugdhuis waar we ons richten op een inclusieve groep van jongeren in een kwetsbare en minder kwetsbare situatie. In oktober 2023 zag een tweede Shiftlab het licht in Borgloon.

 

  • Buiten de vrije tijd werken we samen met diverse scholen. Ook hier leggen we de focus op kinderen en jongeren in een kwetsbare situatie door speciale aandacht voor OKAN-klassen en leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Tegelijkertijd merken we dat kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie zich ook in andere studierichtingen bevinden, en dat ook andere kinderen en jongeren steeds meer moeilijkheden ondervinden met de digitale wereld. Daarom stellen we ons aanbod open voor alle soorten scholen en studierichtingen.

 

Naast het versterken van de digitale vaardigheden en mediawijsheid van kinderen en jongeren zelf, is het onze ambitie om ook de context waarin kinderen en jongeren opgroeien te versterken:

 

  • We willen dat kinderen en jongeren kansrijk kunnen opgroeien in een omgeving waar ouders en grootouders, jeugdwerkers, leerkrachten en hulpverleners, digibanken en andere e-inclusieprojecten, lokale en bovenlokale besturen aandacht hebben voor de talenten, interesses en noden van kinderen en jongeren en voor mediaopvoeding.

 

  • Om dat te realiseren organiseren we infoavonden voor ouders, workshops waar we (groot)ouders en kinderen samen mediawijzer maken, train-the-trainers voor jeugdwerkers, leerkrachten en hulpverleners en infosessies voor volwassenen. We ondersteunen ook lokale besturen bij het opzetten en implementeren van een e-inclusiebeleid met aandacht voor kinderen en jongeren.

bottom of page