top of page

SLOTWOORD VAN DE COÖRDINATOR

Terugblikkend op 2023 overheerst voor mij persoonlijk een gevoel van trots.

 

Trots op wat we met Link in de Kabel gerealiseerd hebben. Trots op het aantal kinderen en jongeren dat we met onze activiteiten konden bereiken. Trots op onze erkenning, hetgeen zich uit in de vele aanvragen om onze organisatie en projecten op studiedagen allerhande voor te stellen. Trots op de diversiteit van ons aanbod waardoor we kunnen inspelen op een breed scala aan interesses, talenten en noden van kinderen en jongeren. En vooral trots op onze medewerkers die zich dag in dag uit inzetten om onze missie waar te maken.

 

Anno 2024 wordt Link in de Kabel letterlijk overstelpt met vragen vanuit heel Vlaanderen. Zowel door organisaties die werken met kwetsbare kinderen en jongeren als door scholen en volwassenenorganisaties worden we dagelijks geconfronteerd met de grote noden die er momenteel op het vlak van e-inclusie nog zijn. Ondanks onze gestage groei van de afgelopen jaren kunnen we slechts op een beperkt deel van deze vragen ingaan. Prioriteiten stellen en keuzes maken met onze missie in het achterhoofd is dan ook dagelijkse kost.

 

2024 wordt een belangrijk jaar voor Link in de Kabel. Onze eerste beleidsperiode als erkende Vereniging voor Informatie en Participatie binnen het Vlaamse jeugdwerk loopt stilaan op zijn einde. Dit betekent dat we de toekomstvisie voor onze organisatie voor de periode 2026-2030 moeten scherpstellen en vertalen in een nieuw beleidsplan.

 

Tevens wordt het een uitdaging om, nu de relancemiddelen stilaan uitdoven, onze werking te consolideren en een realistisch en efficiënt financieel plan voor de komende jaren uit te werken.

 

Mijns inziens moeten we met een open blik en gezonde ambitie blijven verdergaan op ons huidige elan, met de nodige aandacht voor nieuwe noden, uitdagingen en opportuniteiten.

 

David

bottom of page