top of page

DIGI-taal

E-inclusie in Tongeren

Digitaal en analoog

DIGI-taal Tongeren is een initiatief van OCMW Tongeren in samenwerking met IN-Z en Link in de Kabel. Het project ontstond in navolging van de projectoproep 'e-inclusion for Belgium - OCMW 2022' van de POD Maatschappelijke Integratie.

 

De doelstelling is om de toegang tot digitale media, digitale vaardigheden en het gebruik van essentiële (online) dienstverlening te versterken voor kwetsbare doelgroepen.

 

Als partner werkt Link in de Kabel mee aan het realiseren van de doelstellingen van DIG-taal Tongeren. We ontwikkelen en geven workshops rond mediawijsheid en digitale vaardigheden aan kwetsbare kinderen en hun gezinnen. Daarnaast fungeren we als aanspreekpunt voor OCMW-medewerkers en vrijwilligers, zodat ook zij de doelgroepen gericht kunnen bijstaan met mediawijs advies.

Het project van het OCMW van de Stad Tongeren bestaat uit het opleiden van lokale dienstencentra, verenigingen tegen armoede, de bib, … tot ‘digihelper’. Hiernaast volgen OCMW-medewerkers een workshops rond het sensibiliseren van cliënten en het opzoeken van correcte informatie online, zodat zij cliënten sneller en doeltreffender kunnen verder. Tot slot willen ze het gebruik van hun digitaal buurtplatform ‘Hoplr’ uitbreiden om kwetsbare doelgroepen meer te bereiken.

bottom of page