top of page

STORY OF MY LIFE

Via verhalen, samen vooroordelen ontkrachten.

Heb je ooit al eens te maken gekregen met een vooroordeel over iemand? Heb je ooit al eens beseft dat dit onterecht bleek, nadat je de persoon leerde kennen? Met dit herkenbaar gevoel willen Digidak en Link in de Kabel aan de slag gaan. Het is de rode draad in dit project, dat zal werken rond ontmoeting en vooroordelen wil ontkrachten.

Story of my Life wil jongeren, voornamelijk anderstalige nieuwkomers, een stem geven zodat ze zichzelf kunnen voorstellen en iedereen elkaar kan leren kennen. Link in de Kabel en Digidak bundelen hierin hun krachten en begeleiden jongeren doorheen verschillende creatieve workshops. Jongeren worden bijgestaan om hun sociale en digitale kennis in te zetten en te versterken terwijl ze samen werken aan verhalen die digitaal in beeld gebracht worden. De thema’s waarrond gewerkt wordt, worden door de jongeren zelf aangebracht. Doorheen het project worden verschillende toonmomenten georganiseerd waarin de verhalen te bezichtigen zijn voor het grote publiek. De makers zelf worden talrijk uitgenodigd om met bezoekers in gesprek te gaan over hun creaties. Er zal ook een roadshow georganiseerd worden. Beide organisaties gaan langs bij verschillende scholen en organisaties om positieve boodschappen te verspreiden: Leer elkaar kennen!

In samenwerking met Digidak en Blenders vzw.


Dit project kwam tot stand dankzij de steun van AMIF, het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie.

WIL JE ZELF EEN PROJECT ROND DIGITAL STORYTELLING OPSTARTEN?

Download hier de leidraad ‘Digital Storytelling: een versterkende methodiek voor de integratie van kwetsbare doelgroepen’ met kant-en-klare activiteitsfiches. Deze praktische leidraad wil organisaties inspiratie en houvast bieden om zelf een traject rond Digital Storytelling op te starten.

bottom of page