top of page
191211_DTT_LinkInDeKabel_MR-2032 (2).jpg

TOEKOEL

Tablet om ouders en kinderen outreachend te helpen

met elektronisch leren

Aan de hand van een outreachende methodiek - gewapend met een tablet met het TOeKOeL-platform en een vorming als mediacoach – geven brugfiguren individuele ondersteuning aan 400 kinderen tussen 5 en 8 jaar in hun thuiscontext en in de vrije tijd. 

 

De begeleide gezinnen in 5 gemeenten komen samen in een inclusief aanbod in de vakantieperiodes, met digitale themaweken en activiteiten, ingebed in het regulier lokale aanbod en gefaciliteerd door de vertrouwenspersonen en Link in de Kabel zodat de participatiedrempels voor alle gezinsleden worden overwonnen. De digitale skills opgedaan tijdens het schooljaar worden zo onderhouden en verdiept, en gezin maakt kennis met lokale vrijetijdsaanbod tijdens schoolvrije periodes. 

TOe KOeL zorgt met andere woorden samen met de gemeenten voor een digitale inhaalbeweging met een écht bereik en integrale ondersteuning van de meest kwetsbare kinderen en hun gezin. 

bottom of page