top of page

METHODIEK

SPEELS EN CREATIEF

Plezier en creativiteit vormen het uitgangspunt van al onze activiteiten. Link in de Kabel is géén school of opleidingsinstituut. Wij zijn een jeugdwerkorganisatie die kinderen en jongeren op een speelse manier wil informeren en maximaal aan de digitale samenleving wil laten participeren.

Link in de Kabel is er rotsvast van overtuigd dat élk kind en élke jongere over talenten beschikt die hij of zij door middel van digitale media kan exploreren. We zetten dan ook erg in op het creëren met digitale media om deze talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.

OUTREACHEND EN SAMENWERKEND

Kinderen en jongeren die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden worden door het reguliere jeugdwerk moeilijk bereikt. Vaak zijn drempels te hoog of is het aanbod onbekend bij de doelgroep. Net om deze reden zet Link in de Kabel in op duurzame samenwerkingen met organisaties die deze kinderen en jongeren op een outreachende manier bereiken.

PROJECTMATIG EN BELEIDSMATIG

Link in de Kabel gelooft dat een geïntegreerde aanpak essentieel is in het werken aan e-inclusie. Daarom ondersteunen we lokale besturen en organisaties in het uitwerken en implementeren van hun e-inclusieprojecten en e-inclusiebeleid. Zo zijn we partner in verschillende Digibankprojecten en participeren we aan diverse overlegplatformen over e-inclusie. 

bottom of page