top of page

PARTNERS

Eigen aan onze werking is dat we constant nauw samenwerken met verschillende organisaties. Dit gaat dan over al onze “klanten” bestaande uit: buurtwerkingen, OKAN-klassen, integratiediensten, bibliotheken, organisaties Integrale Jeugdhulp... Kortom alle mogelijke organisaties die met kwetsbare kinderen en jongeren rond ons thema aan de slag willen gaan.

 

Ook gaan we graag samenwerkingen aan met gelijkgezinde organisaties zoals Mediaraven, Digidak, IN-Z, ...

 

Wij zijn actief in verschillende overlegorganen:

- Link in de Kabel is actief betrokken bij het JWO (Jeugdwelzijnsoverleg) van de stad Leuven

- lid van de stuurgroep van het Kenniscentrum Mediawijsheid

- mede-initiatiefnemer MaakLeerPlek Leuven

- lid van de Taskforce E-inclusie van de VUB

 

Op inhoudelijk vlak werkt vzw Link in de Kabel nauw samen met expertisecentrum Inclusive Society van de UCLL en het Kenniscentrum Mediawijsheid.

 

Ook zijn we een graag geziene gast op congressen en studiedagen van oa. Universititeit Antwerpen, Groen, Fortis Foundation, Kenniscentrum Mediawijsheid, Apestaartjaren, ...

 

Link in de Kabel wordt oa. ondersteund door Vlaanderen, Leuven, Samsung, BNP Paribas Fortis, Foundation, Koning Boudewijnstichting...

bottom of page