top of page

MISSIE

Link in de Kabel bouwt aan sociale inclusie door kinderen en jongeren
digitaal vaardig en en weerbaar te maken

Link in de Kabel is een jeugdwerkorganisatie die sinds 2001 als missie heeft om kinderen en jongeren digitaal vaardig en weerbaar te maken. In een steeds meer gedigitaliseerde en gemediatiseerde samenleving is het van essentieel belang dat iedereen digitaal mee is. Digitale inclusie is volgens onze visie een krachtig middel tot sociale inclusie en een wapen in de strijd tegen (kans)armoede.

Onze doelstellingen zijn gericht op het verkleinen van ‘digitale ongelijkheden van de tweede graad’, door het versterken van digitale vaardigheden en mediawijsheid. We beogen dat kinderen en jongeren op een vaardige, bewuste, kritische en creatieve manier met digitale media omgaan. We focussen op de stuwende kracht van digitale media om kinderen en jongeren maatschappelijk te versterken, te engageren en te amuseren. Daarnaast zetten we in op het verkleinen van ‘digitale ongelijkheden van de eerste graad’, door digitale media (tablets, smartphones, drones, …) te voorzien tijdens onze activiteiten, zodat iedereen die we bereiken ook effectief kan meedoen.

Onze doelgroep bestaat in hoofdzaak uit kinderen en jongeren die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden: kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen, jonge anderstaligen, kinderen en jongeren in een residentiële setting, … We werken evenwel inclusief en staan ook open voor het toenemende aantal kinderen en jongeren uit meer kansrijke omgevingen die moeilijkheden ervaren om digitaal mee te zijn. Om onze expertise zo breed mogelijk te kunnen inzetten, organiseren we ook vormingen voor professionals uit andere organisaties en voor vrijwilligers die met kinderen en jongeren rond digitale vaardigheden en mediawijsheid werken.

bottom of page