PROJECTEN

Naast ons reguliere aanbod zet Link in de Kabel ook in op allerlei projecten. Dat kan gaan over een specifieke doelgroep of een aparte invalshoek. Rode draad is dat we binnen onze werking voortdurend de vinger aan de pols houden en willen inspelen op wat er leeft bij kinderen en jongeren.

Graag laten we de talenten van onze medewerkers ook ten volle tot bloei komen. Ook hier spelen onze projecten een grote rol.

Digitale Brug

120533_edited.png

mediawijsheid op maat van de integrale jeugdhulp

Kinderreporters

120530_edited.png

de stem van kinderen telt

Story of my Life

120529_edited.png

samen verhalen vertellen

Allo Cultuur!

120534_edited.png

cultuur opsnuiven én maken

ToeKoel

120553_edited_edited.png

outreachend werken met kwetsbare gezinnen

New Media Lab

120532_edited.png

een educatief labo voor digitale

media