top of page

MISSIE / VISIE

Link in de Kabel maakt kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie
digitaal vaardig en weerbaar.

Met maatschappelijk kwetsbare jongeren bedoelen we jongeren die lijden onder een vorm van sociale uitsluiting: kansarme jongeren, nieuwkomers, jongeren in een residentiële setting (bv. Integrale Jeugdhulp), ... Sociale uitsluiting gaat vaak hand in hand met digitale uitsluiting.

 

Ook meer en meer jongeren uit kansrijke groepen zijn slachtoffer van digitale uitsluiting. Bij deze laatste groep situeert het probleem van digitale uitsluiting zich vooral op het vlak van een beperkt niveau van mediawijsheid, terwijl maatschappelijk kwetsbare jongeren zowel kampen met beperkingen op vlak van mediawijsheid als op vlak van toegang tot digitale media.

In een steeds meer gemediatiseerde samenleving is het van essentieel belang dat iedereen mee is. Voor jongeren lijkt dit een evidentie, maar toch blijkt uit onderzoek en onze dagelijkse praktijkervaring dat een belangrijk deel van de Vlaamse jongeren nog slachtoffer is van digitale uitsluiting. Net omdat offline jongeren binnen hun generatie veruit in de minderheid zijn, zijn ze bijzonder kwetsbaar voor marginalisering of sociale uitsluiting.

 

Reeds 20 jaar bestrijdt Link in de Kabel digitale ongelijkheden bij maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Hierbij zien we digitale vaardigheden en mediawijsheid niet als een doel op zich maar eerder als een middel tot sociale vooruitgang en een wapen in de strijd tegen (kans)armoede. Link in de Kabel gelooft dat een geïntegreerde aanpak essentieel is in het werken aan e-inclusie. We beschouwen digitale ongelijkheden van de 1ste graad (toegang, bezit) ook als een probleem waar moet op ingezet worden. Wij kiezen ervoor om onze doelstellingen vooral op digitale ongelijkheden van de 2de graad (vaardigheden, begrip) te richten. Maar we blijven advies geven en samenwerken met initiatieven als Iedereen Digitaal van Stad Leuven en de taskforce e-inclusie.

We focussen op de stuwende kracht van digitale media om kinderen en jongeren maatschappelijk te versterken, te engageren en te amuseren.

PROFILERING

IEDEREEN MEDIAWIJS

Link in de Kabel zet zich in om alle kinderen en jongeren mediawijzer te laten worden. Omdat wij digitale vaardigheden, mediawijsheid en e-inclusie zien als hefbomen naar maatschappelijke vooruitgang én omdat wij geloven in de noodzaak van mee te zijn in deze gedigitaliseerde en gemediatiseerde samenleving willen wij kwetsbare kinderen en jongeren de nodige tools aanreiken om hiermee aan de slag te gaan. Daarbij vormen plezier en creativiteit het uitgangspunt. Link in de Kabel is géén school of opleidingsinstituut.

 

Wij zijn een jeugdwerkorganisatie die kinderen en jongeren op een speelse manier wil informeren en maximaal aan de digitale samenleving wil laten participeren.

CREATIE = PARTICIPATIE

Link in de Kabel is er rotsvast van overtuigd dat élk kind en élke jongere over talenten beschikt die hij door middel van digitale media kan exploreren. We zetten dan ook erg in op het creëren met digitale media om deze talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.

 

Dit moet ervoor zorgen dat de kinderen en jongeren waarmee we aan de slag gaan maximaal en op een veilige en verantwoorde manier aan de digitale samenleving kunnen participeren.

OUTREACHEND BEREIK VIA SAMENWERKING

Kwetsbare kinderen en jongeren zijn een doelgroep die moeilijk bereikbaar is voor het reguliere jeugdwerk. Vaak zijn drempels te hoog of is het aanbod onbekend bij deze doelgroep. Net om deze reden zet Link in de Kabel in op duurzame samenwerkingen met organisaties die deze kinderen en jongeren outreachend bereiken.

SAMENWERKING

Eigen aan onze werking is dat we constant nauw samenwerken met verschillende organisaties. Dit gaat dan over al onze “klanten” bestaande uit: buurtwerkingen, OKAN-klassen, integratiediensten, bibliotheken, organisaties Integrale Jeugdhulp... Kortom alle mogelijke organisaties die met kwetsbare kinderen en jongeren rond ons thema aan de slag willen gaan.

 

Ook gaan we graag samenwerkingen aan met gelijkgezinde organisaties zoals Mediaraven, Digidak, IN-Z, ...

 

Wij zijn actief in verschillende overlegorganen:

- Link in de Kabel is actief betrokken bij het JWO (Jeugdwelzijnsoverleg) van de stad Leuven

- lid van de stuurgroep van het Kenniscentrum Mediawijsheid

- mede-initiatiefnemer MaakLeerPlek Leuven

- lid van de Taskforce E-inclusie van de VUB

 

Op inhoudelijk vlak werkt vzw Link in de Kabel nauw samen met expertisecentrum Inclusive Society van de UCLL en het Kenniscentrum Mediawijsheid.

 

Ook zijn we een graag geziene gast op congressen en studiedagen van oa. Universititeit Antwerpen, Groen, Fortis Foundation, Kenniscentrum Mediawijsheid, Apestaartjaren, ...

 

Link in de Kabel wordt oa. ondersteund door Vlaanderen, Leuven, Samsung, BNP Paribas Fortis, Foundation, Koning Boudewijnstichting...

HISTORIEK

20 JAAR LINK IN DE KABEL

In 2021 vierde Link in de Kabel haar twintigjarig bestaan! Dit deden we met een fysiek feest, maar ook met een talkshow over het verleden, heden en de toekomst van Link in de Kabel. Bekijk alle reportages hier:

PRIVACY

We hechten belang aan uw privacy. Onderstaande tekst vertelt u welke persoonlijke gegevens we van u bijhouden en wat we met deze gegevens doen. Tegelijk informeren we u wat uw rechten zijn inzake gegevensverwerking en privacy. Dit alles kadert in de Europese verordening ‘General Data Protection Regulation’ van 25 mei 2018 (afgekort: GDPR).

GEGEVENS:

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om u gericht op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Bij inschrijving op de nieuwsbrief registreren wij steeds uw mailadres. Op elke mail vindt u onderaan de mogelijkheid om uit te schrijven. Alle gegevens worden anoniem verwerkt. Ze laten ons toe een beter beeld te vormen van ons publiek.

OPSLAG EN VERWERKING:

De gegevens worden opgeslagen op de server van MailChimp en kunnen worden ingezien en bewerkt door alle Link in de Kabel-teamleden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Uw gegevens worden beschermd vanuit de algemene beschermingsgaranties die geboden worden door MailChimp.

Uw persoonlijke gegevens spelen we niet door aan derden.

UW RECHTEN:

Inzake de bescherming en verwerking van gegevens heeft u de volgende rechten:

  • Recht op informatie wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt

  • Recht op inzage en kopie van uw gegevens, zoals deze bewaard worden in ons administratieve systeem

  • Recht op aanpassing, aanvulling of correctie van deze gegevens

  • Recht op vergetelheid, of het verwijderen van uw gegevens.

  • Recht op het intrekken van de toestemming om uw gegevens bij te houden of te verwerken

  • Recht op overdraagbaarheid

  • Recht op weigering van geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering

  • Recht op beperking van verwerking

Als u uw rechten in het kader van GDPR wil uitoefenen, dan kan u ons contacteren via ons e-mailadres: info@lidk.be

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.​

bottom of page