top of page

DIGI-taal

E-inclusie in Tongeren

Digitaal en analoog

DIGI-taal Tongeren is een initiatief van OCMW Tongeren in samenwerking met IN-Z en Link in de Kabel. Het project ontstond in navolging van de projectoproep 'e-inclusion for Belgium - OCMW 2022' van de POD Maatschappelijke Integratie. DIGI-taal Tongeren heeft tot doel om iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht of achtergrond, toegang te geven tot digitale media en digitale vaardigheden.

 

Als partner werkt Link in de Kabel mee aan het realiseren van de doelstellingen van DIG-taal Tongeren. We ontwikkelen en geven workshops rond mediawijsheid en digitale vaardigheden aan kwetsbare kinderen en hun gezinnen. Daarnaast fungeren we als aanspreekpunt voor OCMW-medewerkers en vrijwilligers, zodat ook zij de doelgroepen gericht kunnen bijstaan met mediawijs advies.

Het project bestaat uit het opleiden van medewerkers en vrijwilligers van de bibliotheek, verenigingen tegen armoede, lokale dienstencentra, OCMW’s en andere eerstelijnhulpverleners tot ‘digihelper’. Daarnaast beoogt het project het gebruik van het digitaal buurtplatform ‘Hoplr’ uit te breiden om kwetsbare doelgroepen meer te bereiken.

Als partner werkt Link in de Kabel mee aan het realiseren van de doelstellingen van DIGI-taal Tongeren. Link in de Kabel ontwikkelt en organiseert webinars rond mediawijze topics als phishing en online privacy voor OCMW-medewerkers en vrijwilligers, zodat zij de doelgroepen gericht kunnen bijstaan met mediawijs advies. Daarnaast organiseert Link in de Kabel ook mediawijze activiteiten voor kwetsbare kinderen en hun gezinnen in het Huis van het Kind.

bottom of page