top of page

KINDER-REPORTERS

Laat je stem horen!

DSC_0029 (1).JPG

Vanuit het Leuvense Jeugd-en welzijnsoverleg (JWO) werd een groep opgericht om de stem van kinderen uit verschillende Leuvense kinderwerkingen tot bij het beleid te krijgen. Er zijn verschillende thema’s waar zij ook mee te maken krijgen, waar zij meningen en goede ideeën over hebben. Deze komen echter niet altijd terecht bij volwassenen of bij het (Leuvense) stadsbestuur. Daarom werd er begin 2018 een groep kinderreporters opgericht: vertegenwoordigers van verschillende Leuvense kinderwerkingen die samenkomen om rond thema’s die de kinderen kiezen aan de slag te gaan en na te denken hoe ze hun meningen positief kunnen delen via verschillende activiteiten en media.

Aan het project Kinderreporters nemen ongeveer vijftien kinderen van 10 tot 12 jaar deel. Zij kozen er vrijwillig voor om deel te nemen en kunnen ieder moment beslissen om niet langer kinderreporter te zijn. De kinderreporters komen op maandelijkse basis samen. Binnen het team van kinderreporters kan ieder kind kiezen wat hem of haar het beste ligt: voor de camera staan, achter de camera staan, het woord nemen, notities maken, … De talenten van de kinderen worden maximaal ingezet.

De groep kinderreporters is een gemixte groep vanuit drie verschillende Leuvense kinderwerkingen: Fabota vanuit Buurtwerking ‘t Lampeke, Kinderwerkingen Kettelo en De Kettekeet van Buurtcentra Leuven. Deze kinderwerkingen bevinden zich in drie Leuvense sociale wijken. Iedere kinderwerking organiseert op haar manier een gevarieerd aanbod van huiswerkbegeleiding, spel-, sport- en culturele activiteiten en heeft een speelpleinwerking tijdens de schoolvakanties. De activiteiten worden geleid door Link in de Kabel, die onder meer digitale media inzet om kwetsbare kinderen en jongeren te versterken.

Kinderreporters is een samenwerking tussen buurtcentra Leuvenbuurtwerk Casablancabuurtwerk ‘t LampekeKabaal Leuven en vzw Link in de Kabel en is ontstaan vanuit het Leuvense Jeugd- en Welzijnsoverleg (JWO).

Kinderreporters kreeg een eervolle nominatie voor de Kinderrechtenprijs 2018.

bottom of page