top of page
DIGbij_logo.png

DIGBIJ

Digitaal dichtbij voor iedereen

DIGbij is Limburgs voor ‘dichtbij’: “Digitaal dichtbij voor iedereen”. Het is de eerste Limburgse digibank, gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Dankzij DIGbij kunnen alle digistarters (mensen die digitale uitsluiting ervaren) terecht in centrale én mobiele digipunten in de gemeenten Tongeren, Borgloon, Heers en Wellen.

  
De digipunten zijn vrij toegankelijk en fungeren als een openbare computerruimte met open WIFI, een uitleendienst voor laptops en tablets en een plaats voor advies, hulp, vorming en opleiding in digitale vaardigheden en mediawijsheid. De prioritaire doelgroepen zijn gezinnen waar niemand werkt, nieuwkomers, jonge werkarme volwassenen en alleenwonende ouderen. Daarnaast is er ook een flankerend, preventief en integraal vakantieaanbod, dat zich vooral op kwetsbare kinderen en jongeren richt.


DIGbij wordt mogelijk gemaakt door een samenwerkingsverband tussen IN-Z, Link in de Kabel, Close the Gap, LPV en Educo. Als Link in de Kabel nemen we een trekkersrol op in dit project. We ondersteunen in de uitbouw van de digipunten, vormen de brugfiguren en vrijwilligers die de digipunten bemannen tot digihelpers, en organiseren mediawijze workshops voor kwetsbare kinderen en jongeren.

bottom of page