top of page
IMG_0241.jpg

AFGELOPEN PROJECTEN

Meer dan twintig jaar Link in de Kabel betekent ook talloze afgelopen projecten!

Een greep uit onze rijke geschiedenis:

ALLO CULTUUR!

CULTUUR OPSNUIVEN, EN MAKEN!

In dit project dat in 2021 en 2022 liep, gingen verschillende groepen Leuvense jongeren aan de slag met cultuur en media. We verkenden samen het rijke (maar voor hen nog vaak onbekende) culturele landschap van de stad. De jongeren goten hun ervaringen in een digitale vorm. 

 

De resultaten van hun avonturen kan je via de knop rechts bekijken!

DIGITALE LEESCLUB

Link in de Kabel en de Bib Leuven brachten in 2017 literatuur en de digitale leefwereld van jongeren samen onder de noemer 'Digitale Leesclub'. Het idee? E-readers en digitale tools inzetten om jongeren verhalen en leesplezier te laten (her)ontdekken. In totaal namen vijftig Leuvense jongeren tussen 10 en 16 jaar deel aan onze ‘Digitale Leesclubs’. Zij kregen gedurende drie maanden een e-reader in bruikleen. Er werden vijf groepen gevormd op basis van leesniveau en praktische overwegingen. 

Op tweewekelijkse basis kwam elke groep samen voor een digitale activiteit vertrekkende van een verhaal op de e-reader. Via creatieve en digitale methodieken werden deze verhalen tot leven gebracht, vertaald naar hun eigen leefwereld en geïnterpreteerd door middel van filmpjes, raps op een zelfgemaakte beat, online quizzen,… Thuis werden de e-boeken enthousiast uitgelezen.
 

Het concept ‘Digitale Leesclub’ stimuleerde duidelijk om te proeven van nieuwe boeken en hielp om de drempel naar literatuur, de bibliotheek en lezen aanzienlijk te verlagen. De aanpak, tips en ervaringen van onze Digitale Leesclub zijn gebundeld in een online publicatie. Deze publicatie biedt inspiratie om via digitale tools met jongeren en verhalen aan de slag te gaan.

 

Publicatie_Digitale_Leesclub_2017 (ISSUU)

Het project Digitale Leesclub werd mogelijk gemaakt met de steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

ALTERNARRATIEF

EEN VORMING OVER HAATSPRAAK VOOR JEUGDWELZIJSWERKERS

Mensen die vaak haatspraak over zich heen krijgen, durven soms niet meer deelnemen aan het openbaar debat of zich niet openlijk tonen zoals ze echt zijn. En dan kloppen ze aan bij de hulpverlening. Maar hulpverleners zijn vaak niet volledig mee met wat online gebeurt. Het zijn “mensen-mensen” die liever niet te veel tijd op sociale media of het internet spenderen.

 

In de vorming van UCLL en Link in de Kabel scherp je enerzijds je eigen digitale skills aan, maar je leert ook hoe je tot een gepaste reactie op haatboodschappen kan komen - die slachtoffer, dader en omstaanders helpen - aan de hand van een concrete casus.

SORRYBOX

Binnen de doelgroep van Link in de Kabel zitten jongeren die omwille van probleemgedrag (soms ook in combinatie met een verstandelijke beperking) in een instelling of het buitengewoon onderwijs verblijven. Ook binnen deze voorziening stellen zij regelmatig problematisch gedrag.

 

De Sorrybox bevat methodieken om na een conflict samen (jongere/begeleider) rond herstel te werken. Zo kan je bijvoorbeeld een sorrybrief schrijven of een incident nabespreken. Tevens is de Sorrybox een portaal om toegang te krijgen tot printklare schoolse opdrachten die kunnen gebruikt worden wanneer een jongere geschorst is op school. Tenslotte biedt de doe-box een overzicht van activiteiten die een jongere kan doen wanneer hij/zij voor een langere tijd geschorst is op school of om een andere reden moet opgevangen worden door begeleiding tijdens schooluren.

GET-REAL

Get Real! is een portaalsite voor jongeren die vanuit een residentiële situatie (begeleid zelfstandig wonen, leefgroep, …) naar een volledig zelfstandig bestaan overstappen. In het verleden kregen deze jongeren vaak een “afscheidsboekje” mee met nuttige tips en informatie. Vandaag biedt Link in de Kabel hen een online platform met relevant gebundelde informatie. 

 

De site is overzichtelijk opgebouwd en ingedeeld in 4 thema’s: wonen, werken/studeren, welzijn en mobiliteit.
Link in de Kabel is ervan overtuigd dat deze website een digitaal steuntje in de rug betekent voor zowel de jongeren uit de doelgroep als, bij uitbreiding, alle jongeren die in het “echte” leven stappen.

http://www.trekuweplan.be

http://www.get-real.be

Ontwikkeld in samenwerking met de innovatiecel eSocialWork van de Katholieke Hogeschool Limburg. De inhoud werd samengebracht op advies en in samenwerking met een aantal BZW-diensten uit heel Vlaanderen waarbij De Kering als initiatiefnemer en proeftuin fungeerde.

DIGINATIVES

Diginatives.be is een online mediawijsheidstest met focus op kansen en risico’s van omgang met (nieuwe) media. De test is bedoeld voor jongeren vanaf 14 jaar en gericht op het ASO – TSO en BSO. Diverse thema’s komen aan bod zoals kritische evaluatie, veilig internet en online pestgedrag. 

 

De test bestaat uit 15 vragen. Deze test kan dienen als basis voor verdere vorming en lessen rond mediawijsheid maar zorgt ook voor een confrontatie met het eigen online gedrag. 

http://www.diginatives.be

 

Ontwikkeld in samenwerking met de KHLim en met steun van het POD

bottom of page