top of page

STAD LEUVEN

Het project

Ter realisatie van het Meerjarenplan 2020-2025 van Stad Leuven, i.h.b. om van Leuven een stad te maken waar (kwetsbare) inwoners actief deelnemen aan de samenleving, werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Link in de Kabel.

 

Onze rol

Via een aanbod aan educatieve workshops op maat bij de buurtgerichte kinder- en jongerenwerkingen en andere partners binnen Leuven, helpt Link in de Kabel bij het dichten van de digitale kloof specifiek voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

 

Onze activiteiten

Vanuit de samenwerkingsovereenkomst met Stad Leuven organiseerde Link in de Kabel in 2023 verschillende activiteiten:

1) Media Labs

 • Aanbod voor Leuvense kinderwerkingen naschools:

  • Wekelijks bij Kettekeet (maandag van 16u-18u)

  • Wekelijks bij Kettelo (dinsdag van 16u-18u)

  • Maandelijks bij Kettebende (woensdag van 14u-16u)

  • Maandelijks bij Ketteland (woensdag van 15u-17u)

  • Wekelijks bij Fabota (donderdag van 16u-18u)
    

 • Link in de Kabel bleef ook in 2023 actief inzetten op een aanbod in de Leuvense Kettewerkingen en bij Kinderwerking Fabota onder de noemer ‘Media Labs’. Op een laagdrempelige manier worden kinderen uit de lagere school (tussen 6 en 12 jaar) geprikkeld om digitale media op een veilige manier te gebruiken. Dit gaat van het delen rond kennis over sociale media tot robots programmeren en gamen.
   

 • We kiezen voor een duurzame aanpak bij deze leeftijdsgroep omdat zij hun eerste stappen in de online wereld zetten en de digitale puberteit start vanaf 10 jaar (cf. Apestaartjaren, 2022). Door te werken met vaste mediacoaches creëren we een vertrouwensband met zowel de kinderen zelf als met hun ouders en begeleiders.

2) Aanbod voor Leuvense kinder- en jongerenwerkingen en jeugdhulporganisaties in de vakantieperiodes

3) Infosessies op maat voor begeleiders en ouders van de Leuvense kinderwerkingen

 

4) Leuvense Jeugd- en Welzijnsoverleg (JWO)

 • Actieve betrokkenheid bij het Leuvense Jeugd- en Welzijnsoverleg 

  • Deelname aan JWO coördinatoren-overleg

  • Maandelijkse Kinderreporters-activiteiten

  • JWO XL evenement
    

 • Vanuit het Leuvense Jeugd- en welzijnsoverleg (JWO) werd in 2018 een groep opgericht om de stem van kinderen uit verschillende Leuvense kinderwerkingen tot bij het beleid te krijgen. Er zijn verschillende thema’s waar kinderen mee te maken krijgen, waar zij meningen en goede ideeën over hebben. Deze komen echter niet altijd terecht bij volwassenen of bij het (Leuvense) stadsbestuur. Daarom werd er een groep kinderreporters opgericht: vertegenwoordigers van verschillende Leuvense kinderwerkingen die samenkomen om rond thema’s die de kinderen kiezen aan de slag te gaan en na te denken hoe ze hun meningen positief kunnen delen via verschillende activiteiten en media.

  Aan het project Kinderreporters nemen ongeveer vijftien kinderen van 9 tot 12 jaar deel. Zij kozen er vrijwillig voor om deel te nemen en kunnen ieder moment beslissen om niet langer kinderreporter te zijn. De kinderreporters komen op maandelijkse basis samen. Binnen het team van kinderreporters kan ieder kind kiezen wat hem of haar het beste ligt: voor de camera staan, achter de camera staan, het woord nemen, notities maken, … De talenten van de kinderen worden maximaal ingezet.

  In 2023 namen de Kinderreporters heel wat interviews af, zoals van de politie en brandweer van Leuven en van IT'ers om een filmpje rond het thema hacken te maken. Ze gingen ook langs bij de Kringloopwinkel en het OHL-stadion voor een sfeerverslag. Komend verkiezingsjaar zijn de Kinderreporters uitgenodigd om aan de Leuvense schepenen hun ideeën en meningen over de stad te delen. De artikels verschijnen in het kindermagazine Kabaal. Dit magazine heeft een oplage van 3500 exemplaren per editie. Ongeveer 3300 exemplaren worden verspreid via de Leuvense basisscholen in het 4de, 5de en 6de leerjaar en 200 exemplaren via de jeugddienst naar partnerorganisaties of abonnees.

5) Actieve betrokkenheid bij Iedereen Digitaal@ Leuven

 

6) Deelname aan de Zomerschool Leuven in de maand augustus

Onze impact

In totaal organiseerden we in 2023 186 vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren in Leuven, goed voor 3925 deelnemersuren.

Kinderreporters.png
image.png
bottom of page