top of page

VOORUITBLIK OP 2024

Ook de komende jaren willen we onze missie blijven uitdragen en waardevolle activiteiten, samenwerkingen en projecten voor onze doelgroepen blijven opzetten.

 

 • Om die reden gaan we steeds meer proactief op zoek naar samenwerkingen met partners die zich ook inzetten voor die doelgroep.
   

 • Aangezien we in regio Leuven uit verschillende hoeken aanvragen krijgen en de nood voelen aan uitbreiding van onze huidige activiteiten en doelgroepen, willen we verder uitzoeken welke rol Link in de Kabel hier nog zou kunnen spelen om digitale inclusie maximaal te verzekeren.
   

 • Ook binnen onze eigen Shiftlabs zullen we erover waken dat dit een plek blijft waar alle jongeren, ook de meest kwetsbare, zich welkom en geïnspireerd voelen. Dankzij ondersteuning vanuit het bovenlokaal cultuurdecreet kunnen we het unieke Shiftconcept van een digitaal en creatief jeugdhuis voor alle jongeren de komende drie jaar voortzetten en uitdiepen. In samenwerking met organisaties als Quindo, Het Bos en Nerdlab zullen we verder bouwen aan eigen sociaal-artistieke methodiek. Daarnaast kijken we vol verwachting uit naar de komst van een Shift-pop-up, die in 2025 en 2026 vier cultuurhuizen in Oost-Brabant zal aandoen.

 • Samen met Mediawijs organiseren we in de periode april-december 2024 een nieuwe editie van de opleiding tot Mediacoach voor professionals in de jeugdhulp en het buitengewoon onderwijs.
   

 • Van 2024 t.e.m. 2026 is Mediacoach Lore in naam van Link in de Kabel als jeugdwerkadviseur lid van de Vlaamse Jeugdraad. De Vlaamse Jeugdraad is de officiële adviesraad voor de Vlaamse Regering over alle domeinen die kinderen, jongeren en hun organisaties in Vlaanderen aanbelangen. 8 jongeren en 8 jeugdwerkers zorgen ervoor dat de stem van kinderen en jongeren tot bij beleidsmakers reikt en verdedigen de belangen van jeugdwerkorganisaties in Vlaanderen en Europa. Vanuit haar expertise bij Link in de Kabel zal Lore opkomen “voor de kinderen en jongeren waar ik elke dag mee aan de slag ga. Zij die van jongs af voor de online leeuwen worden gesmeten. Zij die niet de juiste ondersteuning, omkadering of middelen hebben om te leren omgaan met alle online uitdagingen.”
   

 • Binnen de digibanken blijven we t.e.m. juli 2026 inzetten op train-the-trainers voor professionele en vrijwillige digihelpers, en op het versterken van de mediaopvoedkundige vaardigheden van ouders.

Onze focus blijft uitgaan naar het versterken en weerbaar maken van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie, zowel binnen de vrije tijd als op school.

Om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren kansrijk kunnen opgroeien, blijven we inzetten op het sensibiliseren en empoweren van hun context.

Jeugdraad-1.png
bottom of page